Facebook Pixel

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die gekoppeld is aan informatie die gebruikt kan worden om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die onomkeerbaar is geanonimiseerd of geaggregeerd zodat wij u niet langer kunnen identificeren, al dan niet in combinatie met andere informatie.

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke informatie die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ons te helpen ons bedrijf te beheren en u te voorzien van de diensten die u vraagt.

Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich op onze site registreert, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, of reageert op een enquête.

Wanneer u een bestelling plaatst of zich registreert op onze site, kan u gevraagd worden de volgende informatie in te voeren: uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken.

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de informatie verstrekt, zoals aangegeven op het moment van verzameling, en zoals anderszins wettelijk is toegestaan. De informatie die wij van u verzamelen kan op de volgende manieren worden gebruikt:

  • Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons beter in te spelen op uw individuele behoeften).
  • Om onze website en uw winkelervaring te verbeteren (wij streven er voortdurend naar ons website-aanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die wij van u ontvangen).
  • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften).
  • Om transacties te verwerken, met inbegrip van het uitvoeren van uw betalingen en het leveren van de aangekochte producten of gevraagde diensten. Om een wedstrijd, speciale promotie, enquête, activiteit of andere sitefunctie te beheren.
  • Om periodieke e-mails te sturen. Het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van uw bestelling, kan gebruikt worden om u belangrijke informatie en updates in verband met uw bestelling te sturen, naast het ontvangen van occasioneel bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of dienstinformatie, enz.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op het volgende: Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zal een dergelijke verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van artikel 6, lid 1, lit. (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"). Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of voor het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek, zal een dergelijke verwerking gebaseerd zijn op GDPR artikel 6(1) lit. (b). Als de verwerking voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van GDPR artikel 6(1) lit. (c), en als de verwerking noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen, zal een dergelijke verwerking plaatsvinden in overeenstemming met GDPR artikel 6(1) lit. (f).

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected] te allen tijde, welke intrekking geen gevolgen zal hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking die eerder op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Uw rechten

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is. U hebt het recht op toegang tot, correctie van, of verwijdering van de persoonlijke informatie die wij verzamelen. U hebt ook het recht om op elk moment de verdere verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, het recht om uw persoonlijke informatie rechtstreeks aan een derde partij door te geven. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij u om informatie vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en uw recht op toegang tot dergelijke informatie te bevestigen, alsook om de persoonlijke informatie die wij bijhouden op te zoeken en aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan of verplichten te weigeren bepaalde of alle persoonlijke informatie die wij bijhouden te verstrekken of te verwijderen.

U kunt ons een e-mail sturen naar [email protected] om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn.

Hoe beschermen wij uw informatie?

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord op Tessan. Wij raden u aan een sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. Gebruik niet dezelfde inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) op meerdere websites.

Desondanks implementeren wij een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen, waaronder het aanbieden van het gebruik van een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige/credit informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment gateway providers database alleen toegankelijk zijn voor degenen die bevoegd zijn met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie wordt uw privé-informatie (creditcards, sofi-nummers, financiële gegevens, etc.) niet op onze servers opgeslagen.

Onze servers en website worden dagelijks gescand op veiligheid en volledig extern geverifieerd door McAfee Secure van Symantec om u online te beschermen.

Gebruiken wij cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn service provider overbrengt naar de harde schijf van uw computer via uw webbrowser (als u dat heeft toegestaan via uw instellingen). Hierdoor kunnen de systemen van de site of de serviceprovider uw browser herkennen en bepaalde informatie vastleggen en onthouden.

Wij gebruiken cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken, uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken en samengestelde gegevens te verzamelen over siteverkeer en site-interactie, zodat wij u in de toekomst betere site-ervaringen en -hulpmiddelen kunnen bieden.

Wij kunnen een contract sluiten met externe dienstverleners om ons te helpen de bezoekers van onze site beter te begrijpen. Deze dienstverleners mogen de namens ons verzamelde informatie echter niet gebruiken, behalve om ons te helpen bij het rechtstreeks uitvoeren en verbeteren van onze activiteiten. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") om ons te helpen beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen en diensten te creëren om ons te helpen onze website en de daarmee verbonden diensten te verbeteren. De rapporten onthullen website trends zonder individuele bezoekers te identificeren. De door de Google cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op sommige pagina's van onze website kunnen derde partijen die applicaties aanbieden via onze website hun eigen cookies plaatsen om diensten te verlenen, het succes van hun applicaties te volgen of applicaties voor u aan te passen. Wanneer u bijvoorbeeld inhoud deelt via een knop om sociale media te delen, zoals Facebook of Twitter, zal het sociale netwerk dat de knop heeft aangemaakt, registreren dat u dit hebt gedaan. Vanwege de manier waarop cookies werken, hebben wij geen toegang tot deze cookies en kunnen derden geen toegang krijgen tot de gegevens in de door ons gebruikte cookies.

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Zoals bij de meeste websites het geval is, is het mogelijk dat sommige van onze diensten niet naar behoren functioneren als u de cookies uitschakelt. U kunt echter nog steeds bestellingen plaatsen door contact op te nemen met de klantenservice op [email protected].

Geven wij informatie door aan derden?

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen of op andere wijze aan derden overdragen. Dit omvat niet vertrouwde derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, het uitvoeren van betalingen, het leveren van aangekochte producten of diensten, het verzenden van informatie of updates of het anderszins verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat vrijgave nodig is om te voldoen aan de wet, om het beleid van onze site af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is op grond van belasting-, boekhoud- of andere toepasselijke wetgeving.

Links van derden

Af en toe kunnen wij, naar eigen goeddunken, producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen wij de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze sites.

Voorwaarden en Condities

Bezoek ook onze rubriek Voorwaarden en Bepalingen waarin het gebruik, de disclaimers en de beperkingen van aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website zijn vastgelegd: Voorwaarden en Bepalingen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina bekendmaken en/of de wijzigingsdatum van het privacybeleid hieronder bijwerken.

Neem contact met ons op

Indien u één van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen, of indien u een vraag of een klacht heeft over dit beleid of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u via e-mail contact met ons opnemen: [email protected].