Facebook Pixel

Garantie-info

Tessan biedt een ongecompliceerde garantie die op de meest probleemloze manier wordt afgehandeld. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de garantietermijnen van verschillende producten, aangezien de garantietermijnen per model kunnen verschillen.

30 dagen geld-terug garantie voor welke reden dan ook

Onbeschadigde producten kunnen zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na de datum waarop het artikel op het opgegeven verzendadres is afgeleverd, worden geretourneerd met volledige restitutie. Zodra het geretourneerde artikel door het magazijn van Tessan is ontvangen voor inspectie, wordt de terugbetalingsprocedure gestart.

 • Retourzendingen moeten inclusief alle accessoires zijn.
 • Items moeten de originele verpakking bevatten.
 • Voor niet-kwaliteitsgerelateerde garantieclaims is de koper verantwoordelijk voor de verzendkosten.
 • Voor garantieclaims die geen verband houden met de kwaliteit, betaalt Tessan de kosten van het product zelf terug.
 • Retourzendingen kunnen worden geweigerd indien de artikelen niet aan de hierboven vermelde eisen voldoen.

Verzoeken om terugbetaling voor de 30 dagen geld-terug-garantie vervallen 30 dagen na het indienen van een garantieclaim. Het is onmogelijk om een verzoek om terugbetaling voor niet-kwaliteitsproblemen te verwerken voor artikelen die tijdens deze periode van 30 dagen zijn verlopen. Voor aankopen die niet rechtstreeks via de online winkels van Tessan zijn gedaan, dient u voor terugbetalingen contact op te nemen met de winkelier. Voor kwaliteitsgerelateerde problemen, zie hieronder.

 

Garantieclaims voor kwaliteitskwesties

Alle kwaliteitsgebreken van artikelen die rechtstreeks door Tessan of erkende wederverkopers van Tessan worden verkocht, worden gedekt door een uitgebreide garantie, die ingaat op de datum van aankoop.

De beperkte garantie van Tessan is beperkt tot het land van aankoop. De beperkte garantie is ongeldig op artikelen die worden meegenomen buiten het land waar ze oorspronkelijk zijn gekocht of waarnaar ze rechtstreeks vanaf een geautoriseerde online aankoop worden verzonden.

Kwaliteitsgerelateerde garantieclaims voor aankopen die zijn gedaan via door Tessan erkende distributeurs en detailhandelaren, zoals Walmart en BestBuy, worden afgehandeld via Tessan.

Voor kwaliteitsgerelateerde garantieclaims worden artikelen vervangen door een in de fabriek gereviseerd model van gelijke waarde indien beschikbaar, anders wordt een nieuw artikel opgestuurd.

Voor alle vervangingen geldt dezelfde garantietermijn als voor het oorspronkelijke defecte artikel, of 3 maanden na vervanging, afhankelijk van welke termijn langer is. Garanties op producten komen te vervallen nadat deze volledig zijn terugbetaald.

Proces:

 • De koper moet voldoende bewijs van aankoop voorleggen
 • Tessan moet vastleggen wat er gebeurt als kopers problemen met het product oplossen
 • Het serienummer van het defecte artikel en/of een zichtbaar bewijs van het defect zijn vereist
 • Het kan nodig zijn een artikel terug te sturen voor kwaliteitscontrole

Geldig bewijs van aankoop:

 • Bestelnummer van online aankopen via Tessan of geautoriseerde wederverkopers van Tessan
 • Verkoopfactuur
 • Het gedateerde aankoopbewijs van een erkende Tessan-wederverkoper bevat een beschrijving van het product en de prijs

Houd er rekening mee dat er meer dan één soort aankoopbewijs nodig kan zijn om een garantieclaim te verwerken (zoals ontvangst van geldoverdracht en bevestiging van het adres waar het artikel oorspronkelijk naartoe is verzonden).

Garantieclaims voor productdefecten vervallen 90 dagen na het openen van een garantieclaim. Het is niet mogelijk een garantieclaim in behandeling te nemen voor artikelen waarvan de oorspronkelijke garantietermijn of de aanvraagtermijn van 90 dagen, afhankelijk van welke termijn het langst is, is verstreken.

In de volgende situaties zijn de verzendkosten voor rekening van de koper:

 • Het retourneren van producten om een andere reden dan een bewezen defect
 • Garantieclaims voor artikelen die buiten het oorspronkelijke land van aankoop zijn gebracht
 • Toevallige retourzendingen van de koper
 • Persoonlijke voorwerpen teruggeven
 • Retourneren van artikelen waarvan wordt beweerd dat ze gebreken hebben, maar die door de kwaliteitscontrole van Tessan in werkende staat zijn bevonden
 • Retourneren van defecte artikelen in internationale verzending
 • Kosten in verband met ongeoorloofde retourzendingen (alle retourzendingen die buiten de goedgekeurde garantieprocedure om zijn gedaan)

Niet gedekt door de garantie:

 • Producten zonder voldoende bewijs van aankoop
 • Verloren of gestolen producten
 • Artikelen die niet onder de garantie vallen
 • Niet-kwaliteitsgerelateerde problemen (na 30 dagen na aankoop)
 • Gratis producten
 • Reparaties door derden
 • Schade door externe bronnen
 • Schade door verkeerd gebruik van producten (inclusief, maar niet beperkt tot: vallen, extreme temperaturen, water, verkeerd gebruik van apparaten)
 • Aankopen bij niet-erkende wederverkopers

Tessan is niet aansprakelijk voor:

 • Verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van Tessan-producten
 • Terugsturen van persoonlijke spullen naar Tessan

Bij het retourneren van artikelen met een door Tessan verstrekt prepaid verzendlabel is Tessan verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies tijdens het vervoer. Bij het retourneren van artikelen wegens niet-kwaliteitsgerelateerde problemen is de koper verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies tijdens het vervoer. Tessan verstrekt geen restituties voor artikelen die tijdens het transport zijn beschadigd voor niet-kwaliteitsgerelateerde garantieclaims.