Facebook Pixel

Integritetspolicy

Vilken information samlar vi in?

Personlig information är information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personlig information omfattar även anonym information som är kopplad till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personlig information omfattar inte information som har anonymiserats eller aggregerats på ett oåterkalleligt sätt så att den inte längre gör det möjligt för oss att identifiera dig, vare sig i kombination med annan information eller på annat sätt.

Vi kommer endast att samla in och använda personlig information som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att hjälpa oss att administrera vår verksamhet och förse dig med de tjänster du begär.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller svarar på en enkät.

När du beställer eller registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange följande information: namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Du kan dock också besöka vår webbplats anonymt.

Vad använder vi din information till?

Vi använder den information som du ger oss för de specifika syften för vilka du ger oss informationen, enligt vad som anges vid insamlingstillfället, och i enlighet med vad som annars är tillåtet enligt lag. Den information som vi samlar in från dig kan användas på följande sätt:

  • För att anpassa din upplevelse (din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov).
  • För att förbättra vår webbplats och din shoppingupplevelse (vi strävar ständigt efter att förbättra vår webbplats utifrån den information och feedback vi får från dig).
  • För att förbättra kundservicen (din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov).
  • För att hantera transaktioner, inklusive att utföra dina betalningar och leverera de köpta produkterna eller tjänsterna som du har begärt. För att administrera en tävling, en särskild kampanj, en undersökning, en aktivitet eller en annan funktion på webbplatsen.
  • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden. Den e-postadress som du anger för orderhantering kan användas för att skicka dig viktig information och uppdateringar om din beställning, förutom att du ibland får företagsnyheter, uppdateringar, information om relaterade produkter eller tjänster osv.

 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kommer vår behandling av dina personuppgifter att baseras på följande: I den mån vi erhåller ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kommer sådan behandling att vara motiverad i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"). Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder före avtalstillfället på din begäran, kommer sådan behandling att baseras på GDPR artikel 6.1 lit. (b). Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av GDPR artikel 6.1 lit. c. Om behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra legitima intressen kommer sådan behandling att ske i enlighet med GDPR artikel 6.1 lit. f.

Observera att om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected], vilket återkallande kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som tidigare gjorts på grundval av ditt samtycke.

Your rights

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format och, om det är tekniskt möjligt, rätt att få dina personuppgifter överförda direkt till en tredje part. Du kan lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten om behandlingen av dina personuppgifter.

För att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter kan vi komma att begära information från dig så att vi kan bekräfta din identitet och din rätt att få tillgång till sådan information, samt för att söka efter och förse dig med den personliga information som vi har. I vissa fall tillåter eller kräver tillämpliga lagar eller myndighetskrav att vi vägrar att tillhandahålla eller raderar vissa eller alla personuppgifter som vi har.

Du kan skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Hur skyddar vi din information?

Du ansvarar själv för ditt användarnamn och lösenord och för säkerheten på Tessan. Vi rekommenderar att du väljer ett starkt lösenord och byter det ofta. Använd inte samma inloggningsuppgifter (e-post och lösenord) på flera webbplatser.

Vi tillämpar dock en rad olika säkerhetsåtgärder, inklusive användning av en säker server. All känslig/kreditinformation som lämnas överförs via SSL-teknik (Secure Socket Layer) och krypteras sedan till vår databas hos leverantören av betalningsgatewayen, så att den endast är tillgänglig för de personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion kommer din privata information (kreditkort, personnummer, finansiella uppgifter osv.) inte att lagras på våra servrar.

Våra servrar och vår webbplats är säkerhetsskannade och fullständigt verifierade externt av McAfee Secure från Symantec på daglig basis för att skydda dig online.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du har tillåtit det via dina inställningar). Detta gör det möjligt för webbplatsernas eller tjänsteleverantörernas system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att hjälpa oss att komma ihåg och bearbeta varorna i din varukorg, förstå och spara dina preferenser för framtida besök och för att sammanställa aggregerade data om trafiken på webbplatsen och interaktionen på webbplatsen så att vi kan erbjuda dig bättre upplevelser och verktyg på webbplatsen i framtiden.

Vi kan ha avtal med tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra webbplatsbesökare. Dessa tjänsteleverantörer får dock inte använda den information som samlas in för vår räkning annat än för att hjälpa oss att direkt bedriva och förbättra vår verksamhet. Vi använder till exempel Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") för att hjälpa oss att bättre förstå hur användarna använder vår webbplats. Google Analytics använder cookies för att samla in information om användningen av vår webbplats. Denna information används för att sammanställa rapporter och skapa tjänster som hjälper oss att förbättra vår webbplats och de tjänster som är kopplade till den. Rapporterna avslöjar webbplatstrender utan att identifiera enskilda besökare. Den information som genereras av Google-cookien om din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har.

På vissa sidor på vår webbplats kan tredje parter som tillhandahåller applikationer via vår webbplats ställa in sina egna cookies för att tillhandahålla tjänster, spåra framgången för deras applikationer eller anpassa applikationerna för dig. När du till exempel delar innehåll med hjälp av en delningsknapp för sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, kommer det sociala nätverk som har skapat knappen att registrera att du har gjort detta. På grund av hur cookies fungerar kan vi inte få tillgång till dessa cookies och tredje parter kan inte heller få tillgång till uppgifterna i de cookies som vi använder.

If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. Du kan dock fortfarande göra beställningar genom att kontakta kundtjänsten på [email protected].

Lämnar vi ut någon information till externa parter?

Vi säljer, byter eller överför inte din personliga information till utomstående parter. Detta omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet, utföra betalningar, leverera köpta produkter eller tjänster, skicka dig information eller uppdateringar eller på annat sätt betjäna dig, så länge som dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell. Vi kan också komma att lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt att lämna ut den för att följa lagen, tillämpa våra webbplatsregler eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur länge sparar vi din information?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt skatte-, redovisnings- eller andra tillämpliga lagar.

Länkar till tredje part

Ibland kan vi efter eget gottfinnande inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår webbplats. Dessa webbplatser från tredje part har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och verksamheten på dessa länkade webbplatser. Vi försöker dock skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Villkor och bestämmelser

Besök även vår sektion Villkor och bestämmelser som fastställer användning, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar som reglerar användningen av vår webbplats på sidan Villkor och bestämmelser.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Om vi beslutar oss för att ändra vår sekretesspolicy kommer vi att publicera ändringarna på den här sidan och/eller uppdatera ändringsdatumet för sekretesspolicyn nedan.

Kontakta oss

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, eller om du har en fråga eller ett klagomål om denna policy eller hur dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss via e-post: [email protected].