Facebook Pixel

Information om garantin

Tessan erbjuder en enkel garanti som hanteras på ett så smidigt sätt som möjligt. Se tabellen nedan för garantitiderna för olika produkter, eftersom garantitiderna kan skilja sig åt beroende på olika modeller.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti oavsett anledning

Oskadade produkter kan returneras med full återbetalning utan anledning inom 30 dagar från det datum då varan levererades till den angivna leveransadressen. När den returnerade varan tas emot av Tessans lager för inspektion ska återbetalningsprocessen påbörjas.

 • Alla tillbehör måste ingå i returen.
 • Varorna måste ha sin originalförpackning med.
 • För garantianspråk som inte är relaterade till kvalitet ansvarar köparen för fraktkostnaderna.
 • För garantianspråk som inte är kvalitetsrelaterade återbetalar Tessan kostnaden för själva produkten.
 • Returer kan avvisas om artiklarna inte uppfyller de ovan nämnda kraven.

Begäran om återbetalning för 30-dagars pengarna-tillbaka-garantin upphör 30 dagar efter det att garantianspråket har lämnats in. Det är omöjligt att behandla en begäran om återbetalning för icke-kvalitetsproblem för artiklar som har löpt ut under detta 30-dagarsfönster. För köp som inte görs direkt via Tessans nätbutiker, vänligen kontakta återförsäljarna för återbetalning. För kvalitetsrelaterade problem, se nedan.

 

Garantianspråk för kvalitetsrelaterade problem

Alla kvalitetsrelaterade defekter på produkter som säljs direkt av Tessan eller Tessans auktoriserade återförsäljare täcks av en omfattande garanti från och med inköpsdatumet.

Tessans begränsade garanti är begränsad till det land där produkten köptes. Den begränsade garantin är ogiltig på föremål som tas med utanför det land där de ursprungligen köptes eller skickas till direkt från ett auktoriserat nätköp.

Kvalitetsrelaterade garantianspråk på köp gjorda via Tessans auktoriserade distributörer och återförsäljare, såsom Walmart och BestBuy, hanteras av Tessan.

Vid kvalitetsrelaterade garantianspråk kommer artiklarna att ersättas med en fabriksrenoverad modell av samma värde när den är tillgänglig, annars kommer en ny artikel att skickas.

Garantierna på alla ersättningar följer samma garantitid som den ursprungliga defekta produkten, eller 3 månader efter utbytet, beroende på vilket som är längst. Garantier på produkter är ogiltiga efter att de har återbetalats helt och hållet.

Process:

 • Köparen måste tillhandahålla tillräckliga bevis på köpet.
 • Tessan måste registrera vad som händer när köparna felsöker produkten.
 • Den defekta artikelns serienummer och/eller synliga bevis som visar felet krävs.
 • Det kan vara nödvändigt att returnera en produkt för kvalitetskontroll.

Giltigt inköpsbevis:

 • Beställningsnummer från online-köp som gjorts via Tessan eller Tessans auktoriserade återförsäljare.
 • Försäljningsfaktura
 • Det daterade kvittot från en auktoriserad Tessan-återförsäljare visar en beskrivning av produkten och dess pris.

Observera att mer än en typ av inköpsbevis kan krävas för att behandla ett garantianspråk (t.ex. kvitto på penningöverföring och bekräftelse på den adress som varan ursprungligen skickades till).

Garantianspråk för produktdefekter upphör 90 dagar efter det att garantianspråket öppnats. Det är inte möjligt att behandla ett garantianspråk för produkter vars ursprungliga garantitid eller 90-dagars period för begäran om garantianspråk har löpt ut, beroende på vilken period som är längst.

I följande fall måste köparen stå för fraktkostnaderna:

 • Returnering av produkter av någon annan anledning än en bevisad defekt.
 • Garantianspråk för varor som förts utanför det ursprungliga inköpslandet.
 • Köparens oavsiktliga returer
 • Återlämnande av personliga föremål
 • Returnering av produkter som påstås ha defekter men som av Tessans kvalitetskontroll befunnits vara i funktionsdugligt skick.
 • Returnering av defekta artiklar i internationell frakt
 • Kostnader i samband med otillåtna returer (alla returer som görs utanför den godkända garantiprocessen).

Täcks inte av garantin:

 • Produkter utan tillräckliga inköpsbevis
 • Förlorade eller stulna produkter
 • Föremål som inte omfattas av garantin
 • Icke-kvalitetsrelaterade frågor (efter 30 dagar efter köpet)
 • Gratis produkter
 • Reparationer genom tredje part
 • Skador från externa källor
 • Skador till följd av felaktig användning av produkter (inklusive, men inte begränsat till: fall, extrema temperaturer, vatten, felaktig användning av enheter).
 • Inköp från obehöriga återförsäljare

Tessan är inte ansvarig för:

 • Förlust av data till följd av användningen av Tessans produkter.
 • Återlämnande av personliga föremål som skickats till Tessan

När du returnerar varor med en förbetald fraktetikett som tillhandahålls av Tessan tar Tessan ansvar för eventuella skador eller förluster under transporten. När varor returneras på grund av kvalitetsbrister tar köparen ansvar för eventuella skador eller förluster under transporten. Tessan ger inga återbetalningar för artiklar som skadats under transporten vid garantianspråk som inte är kvalitetsrelaterade.